Højsletgaard - Jagtbrugshundekennel

Højsletgaards Meute

!cid_ii_iq2oy8s60_155a2bcdb187dc7d

Meute er den tyske betegelselse for en samling af støvere.I Dansk Jagtleksikon udgivet i 1944 beskrives Meuternes betydning for datidens jagt og hundenes anvendelse. Meuterne brugte man fortrinvis til vildsvin og kronvildt, hvor de stillede det jagede dyr, hvorefter jægeren kunne affange dette.
Idag bruges Meuterne stadig i Tyskland, dog med andre hunderacer og tit og ofte hvor flere hunderacer indgår i den enkelte hundeføres Meute.
Vi har taget denne måde at føre hunde på til os, dog på en mere nutidig og tidsvarende måde. Vi fører ikke så mange hunde, hver hundefører har højst 4 hunde med. Vore hunde skal opsøge/finde vildtet selvstændigt, drive med det over kortere eller længere strækninger/tid for så at retunerer. Af og til driver 2 eller 3 hunde sammen, dette kan være en fordel på revirer med vildsvin eller dåvildt som tit og ofte har en evne til at lede hundene rundt og rundt i de tætte tykninger.
Vores erfaringer er at når vi har været på et revier 2 til 4 gange så ved vi, hvilke og hvormange hunde vi skal bruge sammen. Vi ved hvor det er bedst at slippe de enkelte hunde og hvor vildtet oftest opholdet sig og hvor dette sansynligvis vil søge hen når det bliver drevet af hundene.
Vores fornemmelse og oplevelse er at flere og flere revier ejere/lejer har fortåelse for den måde hvorpå de “små hunde” arbejder på. Vi får som oftest selv lov at bestemme hvor hundene skal slippes og dette er mange gange i kernen af det område hvori jagten foregår. I dag skydes der oftest med kugle og antallet af skytter er færre. Områderne vi driver på er oftest over 100 ha og det gør at vore hunde virkelig kommer til sin ret. Skytterne får klovvildt for som kommer i moderat tempo, der kan tages bestik af vildtart, køn og alder inden skud afgives.
De fleste jægere sætter pris på de drivende hunde, der ved vedvarende hals på foden af vildtet fortæller jægeren at der er vildt for, og at der muligvis opstår en skudchance. At sidde i Hochstand og høre hundene drive med vildtet er en fornøjelse og giver jagten yderligere spænding, sanserne er spændt og man har en fornemmelse af at vildtet komme for, når som helst.

Idag er vi 2 hundefører med 1 Ruhår, 2 Westfalenterrier og 10 Ruh.Dværggravhunde. Vi forventer at der i næstkommende år vil komme en Ruhår og en Westfalenterrier mere i Meuten.